สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป

08-6881-8051, 0-2225-9735
info@vrsahabunchee.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

บริการยื่นภาษี

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้ตรวจสอบบัญชี
คำค้นสินค้า :  บริการยื่นภาษี
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการยื่นภาษี รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บริการยื่น ภ.ง.ด. 90

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

บริการยื่น ภ.ง.ด. 91 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว

บริการยื่น ภ.ง.ด. 50

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 51

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด. 55

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.30

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.พ.40 แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.1 

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.2

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.3

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น ภ.ง.ด.53

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร

บริการยื่น อ.ส.4 แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

 


สำนักงานบัญชี วี อาร์ สหบัญชีกรุ๊ป
ที่อยู่ : 343 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100
โทรศัพท์ : 08-6881-8051, 0-2225-9735
แฟกซ์ : 0-2621-0945
Line ID : 0868818051
อีเมล : info@vrsahabunchee.co.th
เว็บไซต์ : https://vraccount.yellowpages.co.th
เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:00,เสาร์ เวลา 8:30-17:00 (หยุด 2 เสาร์สุดท้ายของเดือน)
พิกัด : 13.75213 , 100.50694

สินค้าแนะนำ